Over De Driesprong

Salto school de Driesprong staat in de wijk Tongelre. Het is een multiculturele school waar iedereen welkom is. Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en levensovertuigingen. Respect voor elkaar staat in onze school centraal. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving.