Schoolgids

De schoolgids verschijnt elk schooljaar opnieuw. U kunt daarin allerlei zaken lezen die de school aangaan. Bijvoorbeeld: Hoe staan we ervoor? Hoe geven we dit vorm in ons onderwijs? Welke plannen hebben we en hoe gaan we die uitvoeren?

De schoolgids komt voort uit het schoolplan. In het schoolplan beschrijven we onze ambities op het gebied van onderwijskundige vormgeving, begeleidingsstructuur, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, financieel beleid en ICT-ontwikkelingen. Het schoolplan heeft een looptijd van 4 jaar.

De schoolgids kunt u inzien via onderstaande link.
Het complete schoolplan is op school op te vragen via de directie. 

Schoolgids 2018-2019