Ouderraad

Ouderraad

In 2011 is de ouderraad opgericht. Deze raad heeft o.a. de taak om andere ouders te betrekken bij de activiteiten die nodig zijn voor de school. Ook is deze raad zeer actief betrokken bij activiteiten die op school plaats vinden. We kunnen nog steeds ouders gebruiken die zitting willen nemen in de ouderraad! Indien u belangstelling heeft voor de ouderraad kunt u dit aangeven bij de directie.  

Hebt u vragen over de betaling van de ouderbijdrage, dan kunt u zich wenden tot de directeur van school.

Stichting Leergeld

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 377.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens, in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Om te zorgen dat deze kinderen toch kunnen meedoen aan activiteiten op school, sportclub en in het sociaal-maatschappelijke leven, is de stichting Leergeld opgericht.

Op de algemene website van Stichting Leergeld: www.leergeld.nl

kunt u meer lezen over het werk dat zij doen, de manier waarop u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind en op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen.

U kunt contact opnemen met Stichting Leergeld in Eindhoven:

Odysseuslaan 2  
5631 JM Eindhoven 
Telefoonnummer: 040 - 213 11 41  
E-mailadres: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl