Schooltijden, vakanties en verlofregeling

Onze schooltijden zijn:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur

Op woensdag van 8.30 – 12.30 uur

 

Onze vakanties, vrije dagen, maar ook feestdagen en andere belangrijke dagen staan ook in de kalender van schooljaar 2018-2019.

 

Vakanties

15 oktober 2018 - 19 oktober 2018      herfstvakantie
     
24 december 2018 - 4 januari 2019   kerstvakantie
     
4 maart 2019 - 8 maart 2019   carnavalsvakantie
     
22 april 2019 - 3 mei 2019   meivakantie
     
8 juli 2019 - 16 augustus 2019   zomervakantie

 

Overige vrije dagen leerlingen

20 augustus 2018      groep 1-8     vanaf 12:30 uur vrij
         
21 augustus 2018   groep 1-8   vanaf 12:30 uur vrij (Offerfeest)
         
26 september 2018   groep 1-8   hele dag vrij
         
6 december 2018   groep 1-8   hele dag vrij
         
21 december 2018   groep 1-8   vanaf 12:30 uur vrij
         
15 januari 2019   groep 1-8   vanaf 12:30 uur vrij
         
24 januari 2019   groep 1-8   vanaf 12:30 uur vrij
         
13 februari 2019   groep 1-8   hele dag vrij
         
1 maart 2019   groep 1-8   vanaf 12:30 uur vrij
         
19 april 2019   groep 1-8   vanaf 12:30 uur vrij
         
30 mei 2019   groep 1-8   hele dag vrij (Hemelvaart)
         
31 mei 2019 - 7 mei 2019   groep 1-8   lesvrije week (leerlingen zijn vrij)
         
10 juni 2019   groep 1-8   hele dag vrij (2e Pinksterdag)
         
5 juli 2019   groep 1-8   vanaf 12:30 uur vrij

Deze en andere belangrijke data staan tevens vermeld in de kalender van de school. 

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier. U kunt bijzonder verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen dat op school aanwezig is en dit in te leveren bij de directeur van de school.